Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 352 kết quả (0.2343422 giây)
MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-294)
Tác giả: Jill Spealman,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0735622868
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13692 Định dạng: CHM
MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-536)
Tác giả: Tony Northrup,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0735622779
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13694 Định dạng: CHM
Microsoft SQL Server(TM) 2005
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0735623163
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13696 Định dạng: CHM
Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Administrator's Companion (Pro-Administrator's Companion)
Tác giả: Charlie Russel,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735622809
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13697 Định dạng: CHM
The Security Development Lifecycle
Tác giả: Michael Howard,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0735622140
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13718 Định dạng: CHM
Microsoft Systems Management Server 2003 Administrator's Companion
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.71
ISBN: 0735618887
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13733 Định dạng: CHM
Programming Microsoft SQL Server 2005
Tác giả: Andrew J Brust,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0735619239
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13741 Định dạng: CHM
Software Estimation
Tác giả: McConnell Steve,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0735605351
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13748 Định dạng: CHM
Introducing Microsoft LINQ
Tác giả: Pialors Paolo,
Thông tin xuất bản: USA : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735623910
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15415 Định dạng: CHM
Application Architecture for .NET : Designing Applications and Services
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0735618372
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15577 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục