Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 352 kết quả (0.8100158 giây)
Microsoft Office Outlook 2007 inside out
Tác giả: Boyce Jim,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 0735623287
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70111 Định dạng: PDF
MCSA/MCSE self-paced training kit (exam 70-299) : implementing and administering security in a Microsoft Windows Server 2003 network
Tác giả: Northrup Anthony,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 073562061x
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70066 Định dạng: PDF
Microsoft Windows server 2008 resource kit
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 0735623619
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70092 Định dạng: PDF
Microsoft Visual C♯ 2010 step by step
Tác giả: Sharp John,
Thông tin xuất bản: Redmond Washington : Microsoft Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0735626707
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70162 Định dạng: PDF
Microsoft Project 2010 step by step [electronic resource]
Tác giả: Chatfield Carl,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 70164 Định dạng: PDF
MCTS self-paced training kit (exam 70-431) : Microsoft SQL Server 2005--implementation and maintenance
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.36
ISBN: 073562271X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67380 Định dạng: PDF
Windows 7 [electronic resource] : administrator's pocket consultant
Tác giả: Stanek William R,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.446
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65543 Định dạng: PDF
HTML and XML for beginners
Tác giả: Morrison Michael,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 0735611890
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65496 Định dạng: PDF
Microsoft Office Excel 2003 programming inside out
Tác giả: Frye Curtis,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 0735619859
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70369 Định dạng: PDF
Windows 7 plain & simple [electronic resource]
Tác giả: Joyce Jerry,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.4
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65183 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục