Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 352 kết quả (0.7968229 giây)
Windows Vista Inside Out
Tác giả: Siechert Carl,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0735622701
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17760 Định dạng: PDF
Microsoft® Office Outlook® 2007 Inside Out
Tác giả: Sheresh Beth,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.57
ISBN: 0735623287
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17767 Định dạng: PDF
Performance testing Microsoft .NET Web applications
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0735615381
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9692 Định dạng: CHM
Web services architecture and its specifications : essentials for understanding ws
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0735621624
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8807 Định dạng: CHM
Customizing the microsoft .net framework common language runtime
Tác giả: Pratschner Steven,
Thông tin xuất bản: Redmond WA : Microsoft Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0735619883
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8806 Định dạng: CHM
MCAD/MCSD self-paced training kit : developing Windows-based applications with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# .NET, Exams 70-306 and 70-316
Tác giả: Microsoft,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0735615330
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9691 Định dạng: CHM
Microsoft® Windows® Workflow Foundation Step by Step
Tác giả: Scribner Kenn,
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 073562335X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18035 Định dạng: PDF
Microsoft® SQL Server™ 2005 Administrator's Companion : Administrator's Companion
Thông tin xuất bản: : Microsoft Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0735621985
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18074 Định dạng: PDF
Building XML web services for the Microsoft .NET platform
Tác giả: Short Scott,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0735614067
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9689 Định dạng: CHM
Microsoft ADO.NET : core reference
Tác giả: Sceppa David,
Thông tin xuất bản: Redmond Wash : Microsoft Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0735614237
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9690 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục