Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3125478 giây)
The Manager : Understanding and Influencing People
Tác giả: Thompson David W,
Thông tin xuất bản: Chicago : Mtr Corporation , 2004
Ký hiệu phân loại: 158.7
ISBN: 9780970518514
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
1

Truy cập nhanh danh mục