Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.419946 giây)
The Truth About Freud's Technique : The Encounter With the Real
Tác giả: Thompson M Guy,
Thông tin xuất bản: New York NY : NYU Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 150.19
ISBN: 9780814782064
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Christianity and the Holocaust of Hungarian Jewry
Tác giả: Herczl Moshe Y,
Thông tin xuất bản: New York NY : NYU Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 305.89
ISBN: 9780814735039
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Class : Living and Learning in the Digital Age
Tác giả: Livingstone Sonia,
Thông tin xuất bản: : NYU Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 004.6780835
ISBN: 9781479863570
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dancing tango : passionate encounters in a globalizing world
Tác giả: Davis Kathy,
Thông tin xuất bản: New York : NYU Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 793.33
ISBN: 9780814760291
ID: 155383 Định dạng: PDF
American Law in the Age of Hypercapitalism
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London : NYU Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 344.7301
ISBN: 9780814790175
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Americanization of the Jews
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NEWYOR K LONDON : NYU Press , 1995
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780814788806
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Beginning of Terror
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: NEW YORK LONDON : NYU Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 831.912
ISBN: 9780814763582
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bisexuality and the Challenge to Lesbian Politics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London : NYU Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 305.489664
ISBN: 9780814771518
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Black Rage Confronts the Law
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London n : NYU Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 345.7304
ISBN: 9780814744765
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Blacks in the Jewish Mind
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York London : NYU Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 305.896073
ISBN: 9780814728901
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục