Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.7300025 giây)
The National Academies' guidelines for human embryonic stem cell research : 2008 amendments
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 0309122201
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132171 Định dạng: PDF
The National Academies' guidelines for human embryonic stem cell research : 2008 amendments
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , c2008
Ký hiệu phân loại: 616.02774
ISBN: 0309122201 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
National laboratories and universities elektronisk ressurs : building new ways to work together : report of a workshop
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 507.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39617 Định dạng: PDF
Future directions for NSF advanced computing infrastructure to support U.S. science and engineering in 2017-2020 [electr...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9780309389617
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 158141 Định dạng: PDF
Nutrition across the lifespan for healthy aging : proceedings of a workshop
Tác giả: Pray Leslie A,
Ký hiệu phân loại: WT 104
ISBN: 0309457483
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158513 Định dạng: PDF
Science and technology for DOE site cleanup : workshop summary
Tác giả: Crowley Kevin D,
Thông tin xuất bản: Washington DC : National Academies Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 628.5
ISBN: 0309108217
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 44308 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục