Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.609376 giây)
A comprehensive laboratory manual for environmental science and engineering [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9788122426915
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 80312 Định dạng: PDF
Fluid mechanics and machinery [electronic resource]
Tác giả: Kothandaraman C P,
Ký hiệu phân loại: 620.106076
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80350 Định dạng: PDF
Ecology for millions [electronic resource]
Tác giả: Kundu H L,
Ký hiệu phân loại: 577
ISBN: 9788122424331
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 153192 Định dạng: PDF
Consumer behaviour and advertising management [electronic resource]
Tác giả: Khan Matin A,
Ký hiệu phân loại: 659.1019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 147066 Định dạng: PDF
Modern commercial banking [electronic resource]
Tác giả: Machiraju H R,
Ký hiệu phân loại: 332.12
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 147067 Định dạng: PDF
Mechanisms in advanced organic chemistry [electronic resource]
Tác giả: Narain R P,
Ký hiệu phân loại: 547
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70566 Định dạng: PDF
Export import procedures documentation and logistics : inclusive of latest computerised customs clearance procedures : a...
Tác giả: Gopal C Rama,
Ký hiệu phân loại: 382.609
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 118077 Định dạng: PDF
Economics of hotel management [electronic resource]
Tác giả: Sheela A M,
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International P Ltd , 2002
Ký hiệu phân loại: 647.94068
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96181 Định dạng: PDF
Research methodology [electronic resource] : methods & techniques
Tác giả: Kothari C R,
Thông tin xuất bản: New Delhi : New Age International P Ltd , 2004
Ký hiệu phân loại: 300.72
ISBN: 8122424880
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67000 Định dạng: PDF
Separation chemistry [electronic resource]
Tác giả: Budhiraja R P,
Ký hiệu phân loại: 660.2842
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66784 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục