Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 226 kết quả (0.4399987 giây)
New York and Amsterdam : immigration and the new urban landscape
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : New York University Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 305.90691209492352
ISBN: 9780814738092
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 136617 Định dạng: PDF
The Lebanese diaspora :the Arab immigrant experience in Montreal, New York, and Paris
Tác giả: Abdelhady Dalia,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , c2011
Ký hiệu phân loại: 305.892/75692
ISBN: 9780814707333 (cl : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
New York art deco : a guide to Gotham's jazz age architecture
Tác giả: Robins Anthony,
Ký hiệu phân loại: 720.9747
ISBN: 9781438463964
ID: 155994 Định dạng: PDF
Principles of economics
Tác giả: Menger Carl,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1981
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0814753809 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25543 Định dạng: PDF
Japan : the precarious future
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 303.4952
ISBN: 1479851450
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Women in Japanese religions
Tác giả: Ambros Barbara,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 200.820952
ISBN: 9781479827626 (cl : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Prostitution of Sexuality
Tác giả: Barry Kathleen,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 306.74
ISBN: 9780814712177
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Republic of Men : The American Founders, Gendered Language, and Patriarchal Politics
Tác giả: Kann Mark E,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 305.32
ISBN: 9780814747131
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Gender Line : Men, Women, and the Law
Tác giả: Levit Nancy,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 305.3
ISBN: 9780814751213
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Employment of English : Theory, Jobs, and the Future of Literary Studies
Tác giả: Berube Michael,
Thông tin xuất bản: New York : New York University Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 820.71173
ISBN: 9780814713006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục