Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (1.6093511 giây)
Starch : chemistry and technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Academic Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 664.2
ISBN: 0127462759
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81052 Định dạng: PDF
Starch : chemistry and technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Orlando : Academic Press , 1984
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0127462708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106055 Định dạng: PDF
The Linux Enterprise Cluster : build a highly available cluster with commodity hardware and free software
Tác giả: Kopper Karl,
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 1593270364
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9627 Định dạng: CHM
Ending spam : Bayesian content filtering and the art of statistical language classification
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.692
ISBN: 1593270526
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9628 Định dạng: CHM
Absolute BSD : the ultimate guide to FreeBSD
Tác giả: Lucas Michael,
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.44769
ISBN: 1886411743
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9806 Định dạng: PDF
The book of VMware
Tác giả: Ward Brian,
Thông tin xuất bản: nt : No Starch Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 1886411727
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12101 Định dạng: PDF
Write great code
Tác giả: Hyde Randall,
Thông tin xuất bản: kd : No Starch Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1593270038
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12286 Định dạng: PDF
PGP GPG
Tác giả: Lucas Michael,
Thông tin xuất bản: kd : No Starch Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 004.692
ISBN: 1593270712
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12287 Định dạng: PDF
Wicked cool Java
Tác giả: D Eubanks Brian,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1593270615
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12915 Định dạng: PDF
Just say no to Microsoft
Tác giả: Bove Tony,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 159327064X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12921 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục