Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.7400394 giây)
Friends with benefits [electronic resource] : a social media marketing handbook
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : No Starch Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66878 Định dạng: PDF
The Book of Xen
Tác giả: Harris Charlaine,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 9781593271862
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52969 Định dạng: EPUB
Starch : chemistry and technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Orlando : Academic Press , 1984
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 0127462708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106055 Định dạng: PDF
Hacking: The Art of Exploitation, 2nd Edition
Tác giả: Sheldon Sidney,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781593271442
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52976 Định dạng: EPUB
Linux Firewalls
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781593271411
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52975 Định dạng: EPUB
Starch : chemistry and technology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Academic Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 664.2
ISBN: 0127462759
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81052 Định dạng: PDF
Network flow analysis
Tác giả: Lucas Michael,
Thông tin xuất bản: San Francisco : No Starch Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 1593272030
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65278 Định dạng: PDF
FreeBSD device drivers : a guide for the intrepid [electronic resource]
Tác giả: Kong Joseph,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : No Starch Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 1593272049
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77784 Định dạng: PDF
Cisco Routers for the Desperate, 2nd Edition
Tác giả: Cook Gleen,
Thông tin xuất bản: : No Starch Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9781593271930
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52966 Định dạng: EPUB
Eloquent JavaScript [electronic resource] : a modern introduction to programming
Tác giả: Haverbeke Marijn,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif : No Starch Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.13
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66948 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục