Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 175 kết quả (0.2499972 giây)
The blind watchmaker : why the evidence of evolution reveals a universe without design
Tác giả: Dawkins Richard,
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1996
Ký hiệu phân loại: 576.82
ISBN: 0393315703
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25321 Định dạng: PDF
Mathematics : from the birth of numbers
Tác giả: Gullberg Jan,
Thông tin xuất bản: New York London : Norton , 1997
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 039304002X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 26318 Định dạng: PDF
Microeconomic analysis
Tác giả: Varian Hal R,
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1992
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0393957357
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 27965 Định dạng: PDF
Mathematics for economists
Tác giả: Simon Carl P,
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1994
Ký hiệu phân loại: 510.24339
ISBN: 0393957330
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27974 Định dạng: PDF
Almost human :a journey into the world of baboons
Tác giả: Strum Shirley C,
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1990 c1987
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0393307085
Bộ sưu tập: Tham khảo
A random walk down Wall Street : including a life-cycle guide to personal investing
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0393047814
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 34295 Định dạng: PDF
Cases in comparative politics
Tác giả: ONeil Patrick H,
Thông tin xuất bản: New York : Norton , 2006
Ký hiệu phân loại: 320.3
ISBN: 0393929434 (pbk.)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
21st Century Astronomy : the Solar System
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Norton , 2007
Ký hiệu phân loại: 520
ISBN: 0393930092
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
21st century as tronomy
Tác giả: Hester Jeff,
Thông tin xuất bản: : Norton , 2007
Ký hiệu phân loại: 520
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The Real World : An Introduction to Sociology
Tác giả: Ferris Kerry,
Thông tin xuất bản: : Norton , 2008
Ký hiệu phân loại: 301
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục