Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.7099559 giây)
Handbook of evaporation technology
Tác giả: Minton Paul E,
Thông tin xuất bản: NJ : Noyes Publications , 1986
Ký hiệu phân loại: 660.28426
ISBN: 0815510977
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7825 Định dạng: RAR
Separation and purification techniques in biotechnology
Thông tin xuất bản: NJ : Noyes Publications , 1989
Ký hiệu phân loại: 660.2842
ISBN: 0815511973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7826 Định dạng: RAR
Fermentation and biochemical engineering handbook : principles, process design, and equipment
Tác giả: Vogel Henry C,
Thông tin xuất bản: NJ : Noyes Publications , 1997
Ký hiệu phân loại: 660.28449
ISBN: 0815514077
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 7827 Định dạng: PDF
Pressure safety design practices for refinery and chemical operations
Thông tin xuất bản: Westwood NJ : Noyes Publications , 1998
Ký hiệu phân loại: 665.530289
ISBN: 081551414X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7828 Định dạng: RAR
Instrumentation for Fluid-Particle Flow
Tác giả: Shao Lee Soo,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1999
Ký hiệu phân loại: 681.28
ISBN: 0815514336
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9304 Định dạng: RAR
Science and Engineering of Droplets : Fundamentals and Applications
Tác giả: Huimin Liu,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1999
Ký hiệu phân loại: 620.43
ISBN: 0815514360
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9305 Định dạng: RAR
Membrane Separation Systems : Rêcnt Developments and Future Directions
Tác giả: R W Baker,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1991
Ký hiệu phân loại: 660.2842
ISBN: 0815512708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9308 Định dạng: RAR
Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1996
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN: 0815514093
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9311 Định dạng: RAR
Handbook of Industrial Membrane Technology
Tác giả: Porter Mark C,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1990
Ký hiệu phân loại: 660.2842
ISBN: 0815512058
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9313 Định dạng: RAR
Application of HAZOP and What-If safety reviews to the petroleum, petrochemical and chemical industries
Tác giả: Nolan Dennis P,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Noyes Publications , 1994
Ký hiệu phân loại: 660.2804
ISBN: 0815513534
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9324 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục