Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 397 kết quả (0.7655728 giây)
Big data now [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.4
ISBN: 1449315186
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136953 Định dạng: PDF
Developing Microsoft Media Foundation applications [electronic resource]
Tác giả: Polinger Anton,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.776
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79894 Định dạng: PDF
The social media marketing book
Tác giả: Zarrella Dan,
Thông tin xuất bản: Beijing Sebastopol CA : OReilly , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.054678
ISBN: 0596806604
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31412 Định dạng: PDF
Gamification by design : implementing game mechanics in web and mobile apps
Tác giả: Zichermann Gabe,
Thông tin xuất bản: Sebastopol Calif : OReilly Media , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1449397670
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156091 Định dạng: PDF
HTML5 media
Tác giả: Powers Shelley,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2011
Ký hiệu phân loại: 006.74
ISBN: 1449304451
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 94620 Định dạng: PDF
Hacking: The Next Generation
Tác giả: Koontz Dean,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.84
ISBN: 9780596154578
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 52977 Định dạng: EPUB
IPhone
Tác giả: Pogue David,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2017
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 1491979240
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 156210 Định dạng: PDF
We the media : grassroots journalism by the people, for the people
Tác giả: Gillmor Dan,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2004
Ký hiệu phân loại: 302.230973
ISBN: 0596007337
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 88207 Định dạng: PDF
Version control with Subversion
Thông tin xuất bản: kd : OReilly Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.122
ISBN: 0596004486
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13043 Định dạng: CHM
Mind hacks
Tác giả: Stafford Tom,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media , 2005
Ký hiệu phân loại: 612.822
ISBN: 0596007795
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13069 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục