Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 88 kết quả (0.3500005 giây)
Hot seat : the startup CEO guidebook
Tác giả: Shapiro Dan,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.4/092
ISBN: 1449360734
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146368 Định dạng: PDF
Project 2003 personal trainer
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.44028553
ISBN: 0596008546
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 38281 Định dạng: CHM
Juniper MX series [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media , 2012
Ký hiệu phân loại: 004.62
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80073 Định dạng: PDF
C++ AMP : accelerated massive parallelism with Microsoft Visual C++
Tác giả: Gregory Kate,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media Inc , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0735664730 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Artificial Intelligence in Finance : A Python-Based Guide
Tác giả: Hilpisch Yves,
Thông tin xuất bản: USA : OReilly Media Inc , 2021
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9781492055433
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149387 Định dạng: PDF
Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligen...
Tác giả: Geron Aurelien,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media Inc , 2019
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 9781492032632
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149298 Định dạng: PDF
Head First Learn to Code : A Brain-Friendly Guide
Tác giả: Freeman Eric,
Thông tin xuất bản: California : OReilly Media Inc , 2018
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9781491958865
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140890 Định dạng: PDF
Practical time series analysis : prediction with statistics and machine learning
Tác giả: Nielsen Aileen,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly Media Inc , 2020
Ký hiệu phân loại: 006.31
ISBN: 1492041653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149543 Định dạng: PDF
Hacking Healthcare [electronic resource]
Tác giả: Trotter Fred,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media Inc , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.67
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 158344 Định dạng: PDF
Programming Pig [electronic resource]
Tác giả: Gates Alan,
Thông tin xuất bản: : OReilly Media Inc , 2011
Ký hiệu phân loại: 001.4
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 158343 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục