Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 88 kết quả
Secret weapons : technology, science & the race to win World War II
Tác giả: Brian Ford
Xuất bản: The United Kingdom: Osprey Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.809044
 
The Boer War
Tác giả: Martin Marix Evans
Xuất bản: : Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  968.048
 
Hungary and the Fall of Eastern Europe 1000-1568 (Men-At-Arms)
Tác giả: David Nicolle, Angus McBride
Xuất bản: : Osprey Publishing, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.009439
 
Fredericksburg 1862 : "Clear the way!"
Tác giả: Carl Smith
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Chancellorsville 1863 : Jackson's lightning strike
Tác giả: Carl Smith
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Shiloh 1862 : the death of innocence
Tác giả: James R Arnold
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Gravelotte-St-Privat 1870 : end of the second empire
Tác giả: Philipp Elliot-Wright
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  943.08
 
Wolf pack : the story of the U-boat in World War II
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer, Dark Pavlović
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54510943
 
The T-34 tank
Tác giả: Steven J Zaloga, Mike Chappell, James Grandsen
Xuất bản: London: Osprey Publishing, 1980
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
Field artillery
Tác giả: Philip Katcher, Tony Bryan
Xuất bản: : Osprey Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục