Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.390536 giây)
The basics of crystallography and diffraction[electronic resource]
Tác giả: Hammond C,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780198738671 (hbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1

Truy cập nhanh danh mục