Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.3280863 giây)
A Glossary of Cultural Theory
Tác giả: Brooker Peter,
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN: 0340807008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16282 Định dạng: PDF
Dangerous Harvest
Tác giả: Steinberg,
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 363.45
ISBN: 0195143191
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18078 Định dạng: PDF
The knowability paradox
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc , c2006
Ký hiệu phân loại: 121
ISBN: 0199282595 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Thought, Reference, and Experience [electronic resources] : Themes from the Philosophy of Gareth Evans
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 149.94
ISBN: 9780199248964
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 43125 Định dạng: PDF
Europe undivided [electronic resource] : democracy, leverage, and integration after communism
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 909
ISBN: 019924118X
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 43130 Định dạng: PDF
The theory of the leisure class [electronic resource]
Tác giả: Veblen Thorstein,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 305.5201
ISBN: 1435617673
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43857 Định dạng: PDF
The belly of Paris = Le ventre de Paris
Tác giả: Zola Emile,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 843
ISBN: 0192806335
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 43858 Định dạng: PDF
Tenochtitlán
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 972
ISBN: 0195178513
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 43902 Định dạng: PDF
Patternsin Prehistory : Humankind's first three million years
Tác giả: Wenke Robert J,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press Inc , 1984
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0195034414
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Muscular dystrophy
Tác giả: Emery Alan E H,
Ký hiệu phân loại: 616.748
ISBN: 0199542163
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 158500 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục