Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.4062182 giây)
OpenStack Cloud computing cookbook [electronic resource]
Tác giả: Jackson Kevin,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Limited , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.6782
ISBN: 9781782174653
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 107156 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục