Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 129 kết quả (0.3899889 giây)
jQuery Tools UI Library [electronic resource]
Tác giả: Libby Alex,
Thông tin xuất bản: Birmingham : Packt Publishing Ltd , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9781849517805
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71881 Định dạng: PDF
Learning FreeNAS [electronic resource] : configure and manage a network attached storage solution
Tác giả: Sims Gary,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2008
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65602 Định dạng: PDF
Quality assurance for Dynamics AX-based ERP solutions [electronic resource] : verifying Dynamics AX customization to the...
Tác giả: Gupta Anil Kumar,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65651 Định dạng: PDF
IBM Rational Team Concert 2 essentials [electronic resource] : improve team productivity with integrated processes, plan...
Tác giả: Krishna S,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.1
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66820 Định dạng: PDF
IBM Lotus Quickr 8.5 for Domino administration [electronic resource] : ensure effective and efficient team collaboration...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65322 Định dạng: PDF
TYPO3 4.2 E-Commerce : design, build, and profit from a sophisticated feature-rich online store using TYPO3
Tác giả: Liberte Inese,
Thông tin xuất bản: BIRMINGHAM MUMBAI : Packt Publishing Ltd , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 9781847198525
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71894 Định dạng: PDF
Choosing an open source CMS [electronic resource] : beginner's guide : find the best CMS and start working with it to cr...
Tác giả: Mehta Nirav,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.2
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65388 Định dạng: PDF
Microsoft SharePoint 2010 administration cookbook [electronic resource]
Tác giả: Serzo Peter,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.6
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65171 Định dạng: PDF
Moodle 1.9 math : integrate interactive math presentations, incorporate flash games, build feature-rich quizzes, set onl...
Tác giả: Wild Ian,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2009
Ký hiệu phân loại: 371.334
ISBN: 9781847196446
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65254 Định dạng: PDF
SharePoint designer tutorial elektronisk ressurs : working with SharePoint websites : get started with SharePoint design...
Tác giả: Poole Mike,
Thông tin xuất bản: Birmingham UK : Packt Publishing Ltd , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.72
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71939 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục