Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Improvised land mines : their employment and destructive capabilities
Tác giả: David Harber
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4
 
CIA Explosives for Sabotage Manual
Tác giả:
Xuất bản: : Paladin Press, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Homemade Semtex
Tác giả: Seymour Lecker
Xuất bản: : Paladin Press, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
Dim-Mak
Tác giả: Erle Montaigue
Xuất bản: : Paladin Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.892
 
Explosive Principles
Tác giả: Robert A Sickler
Xuất bản: : Paladin Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
MODERN FIREARM SILENCERS
Tác giả: J David Truby
Xuất bản: : Paladin Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.443
 
Mantrapping
Tác giả: Ragnar Benson
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1981
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.5
 
The complete book of Taekwon Do forms
Tác giả: Keith D Yates
Xuất bản: Boulder CO: Paladin Press, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  796.82
 
Disguise Techniques : Fool All of the People Some of the Time
Tác giả: Edmond A Macinaugh
Xuất bản: : Paladin Press, 1984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.95
 
Homemade ammo : how to make it, how to reload it, how to cache it
Tác giả: Duncan Long
Xuất bản: Boulder Colo: Paladin Press, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  683.406
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục