Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2241 kết quả (0.7399663 giây)
The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy
Tác giả: Berridge G R,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan , 2012
Ký hiệu phân loại: 327.203
ISBN: 9780230302983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 148512 Định dạng: PDF
Manias, panics, and crashes : a history of financial crises
Thông tin xuất bản: Basingstoke Hants : Palgrave Macmillan , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.542
ISBN: 9781403936516
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66036 Định dạng: PDF
Crisis and recovery : ethics economics and justice
Tác giả: Williams Rowan,
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2010
Ký hiệu phân loại: 330.941
ISBN: 0230251900
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66031 Định dạng: PDF
Asia future shock : business crisis and the opportunity in the coming years
Tác giả: Backman Michael,
Ký hiệu phân loại: 338.95
ISBN: 0230006779
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66032 Định dạng: PDF
A concise history of economic thought : from mercantilism to monetarism
Tác giả: Vaggi Gianni,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan , 2003
Ký hiệu phân loại: 330.1
ISBN: 0333999363
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66062 Định dạng: PDF
Executive greed : examining business failures that contributed to the economic crisis
Tác giả: Kothari Vinay B,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0230104010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66035 Định dạng: PDF
Greed and corporate failure : the lessons from recent disasters
Tác giả: Hamilton Stewart,
Thông tin xuất bản: New York : Palgrave Macmillan , 2006
Ký hiệu phân loại: 338.6041
ISBN: 1403986363
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66060 Định dạng: PDF
Fighting financial fires [electronic resource] ; An IMF insider account
Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2011
Ký hiệu phân loại: 332.152
ISBN: 0230354203 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65802 Định dạng: PDF
The econometrics of energy systems
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 333.79015195
ISBN: 1403987483
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65855 Định dạng: PDF
Operational Research for Emergency Planning in Healthcare: Volume 1 [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 9781137535696
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục