Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 218 kết quả
Installing and Customizing Windows XP : Visual QuickProject Guide
Tác giả: Press Peachpit
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Creating a Web Site with Flash : Visual Quickproject Guide
Tác giả: Press Peachpit
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.786
 
APTS : Optimizing Your Final Cut Pro System: A Technical Guide to
Tác giả: Press Peachpit
Xuất bản: : Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.5930285
 
Apple Training Series : Mac OS X Help Desk Essentials
Tác giả: Press Peachpit
Xuất bản: : Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Facebook me! : a guide to socializing, sharing, and promoting on Facebook
Tác giả: Dave Awl
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
PHP for the Web
Tác giả: Larry E Ullman
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
The iPad 2 pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Jeff Carlson
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
The CSS pocket guide elektronisk ressurs
Tác giả: Chris Casciano
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.74
 
Real world digital photography [electronic resource]
Tác giả: Katrin Eismann, Seán Duggan, Ti Grey
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) with AJAX
Tác giả: Larry E Ullman
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục