Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 298 kết quả
Adobe Photoshop lightroom 3 [electronic resource] : classroom in a book : the official training workbook from Adobe Syst...
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Adobe Acrobat 9 : covers standard, pro, and pro extended
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
Adobe Flex 4 [electronic resource] : training from the source
Tác giả: Michael Labriola, Matthew Boles, Jeff Tapper
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
iPhone application development for IOS 4
Tác giả: Duncan Campbell
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Adobe ColdFusion 9. Volume 1- Getting started [electronic resource] : web application construction kit
Tác giả: Ben Forta, Charlie Arehart, Raymond Camden
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.758
 
Adobe Flash Platform from start to finish [electronic resource] : working collaboratively using Adobe Creative Suite 5
Tác giả: Aaron Pedersen, James Polanco, Doug Winnie
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
EPUB straight to the point : [creating ebooks for the Apple iPad and other ereaders] [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Castro
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.5797
 
Adobe Photoshop CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả: Brie Gyncild
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
Adobe Illustrator CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả:
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Fireworks CS6 [electronic resource] : classroom in a book
Tác giả: Jim Babbage
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.68
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục