Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 27 kết quả (0.9062136 giây)
Computer Science
Thông tin xuất bản: : Pearson Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21160 Định dạng: PDF
Thomas' calculus.
Tác giả: Weir Maurice D,
Thông tin xuất bản: Boston London : Pearson Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0321185587
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 112411 Định dạng: PDF
Starting out with Python
Tác giả: Gaddis Tony,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Addison Wesley , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0321537114
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81001 Định dạng: PDF
Economics
Tác giả: Parkin Michael,
Thông tin xuất bản: Harlow : Pearson Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0321312643
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 70549 Định dạng: PDF
An introduction to computer simulation methods : applications to physical systems
Tác giả: Gould Harvey,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 530.0113
ISBN: 0805377581
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25546 Định dạng: PDF
Conceptual physics
Tác giả: Hewitt Paul G,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pearson Addison Wesley , 2006
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 0321315405
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70430 Định dạng: PDF
Physics for scientists and engineers : a strategic approach : with moden physics
Thông tin xuất bản: San Fransisco : Pearson Addison Wesley , 2008
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 0321513339
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 48420 Định dạng: PDF
Problem Solving and Program Design in C
Tác giả: Hanly JR,
Thông tin xuất bản: : Pearson Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321464648
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21162 Định dạng: PDF
Database solutions : a step-by-step guide to building databases
Tác giả: Connolly Thomas M,
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0321173503
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Study guide [to accompany] Linear algebra and its applications, third edition update
Tác giả: Lay David C,
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0321280660
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 108059 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục