Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.1562496 giây)
Business essentials
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Canada : Pearson , 2020
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 9780134788852
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 145513 Định dạng: PDF
Reinforced Concrete Design : a practical approach
Tác giả: Brzev Svetlana,
Thông tin xuất bản: Canada : Pearson Learning Solutions , 2011
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 9780558303426
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 123535 Định dạng: PDF
General chemistry : principles and modern applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Toronto Ont : Pearson Canada , 2011
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0132064529
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 80124 Định dạng: PDF
Psychology : the science of behavior
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Toronto : Pearson Canada , 2010
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780205645244
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 88878 Định dạng: PDF
Global engineering economics : financial decision making for engineers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Toronto Ont : Pearson Education Canada , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN: 0132071614
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 47690 Định dạng: PDF
The Complete Idiot's Guide to Small Business for Canadians
Tác giả: Easto Larry,
Thông tin xuất bản: : Pearson Education Canada , 2000
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 0130900788
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 62454 Định dạng: PDF
Swift Trader : perfecting the art of day trading
Tác giả: Kim Charles,
Thông tin xuất bản: : Pearson Education Canada , 2000
Ký hiệu phân loại: 332.640285
ISBN: 0130266809
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 62818 Định dạng: PDF
Labour relations
Tác giả: Suffield Larry,
Thông tin xuất bản: Toronto : Pearson Canada Inc , 2016
Ký hiệu phân loại: 331
ISBN: 9780133593679
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 149187 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục