Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.3900079 giây)
Reuters financial glossary.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Pearson Education , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.03
ISBN: 1903684366
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 40142 Định dạng: PDF
Embedded C
Tác giả: Pont Michael J,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education Limited , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 020179523X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16398 Định dạng: PDF
How to Teach English
Tác giả: Harmer Jeremy,
Thông tin xuất bản: : Pearson Education Limited , 2007
Ký hiệu phân loại: 428.24071
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 100041 Định dạng: PDF
Cambridge English Advanced : Practice tests plus 2 with key
Tác giả: Nick Kenny,
Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited , 2011
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781408267875
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 103849 Định dạng: RAR
Social research methods : qualitative and quantitative approaches
Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited , 2014
Ký hiệu phân loại: 301.072
ISBN: 1292020237
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106850 Định dạng: PDF
Essential organic chemistry
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education Limited , 2013
Ký hiệu phân loại: 547
ISBN: 1292020814
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106851 Định dạng: PDF
Evolutionary psychology : the new science of the mind
Tác giả: Buss David M,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education Limited , 2013
Ký hiệu phân loại: 155.7
ISBN: 129202240X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 106853 Định dạng: PDF
Statistics for the behavioral and social sciences
Tác giả: Aron Arthur,
Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited , 2014
Ký hiệu phân loại: 300.15195
ISBN: 129202304X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106854 Định dạng: PDF
The cosmic perspective
Tác giả: Bennett Jeffrey O,
Thông tin xuất bản: Harlow Essex : Pearson Education Limited , 2014
Ký hiệu phân loại: 520
ISBN: 1292023309
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106855 Định dạng: PDF
Economics for manager
Tác giả: Farnham Paul G,
Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited , 2014
Ký hiệu phân loại: 330.024658
ISBN: 1292060093
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 111440 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục