Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.3200003 giây)
The Longman writer : rhetoric, reader, research guide, and handbook
Tác giả: Nadell Judith,
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Longman , 2009
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0205598706
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 92660 Định dạng: PDF
Longman preparation course for the TOEFL test : iBT
Tác giả: Phillips Deborah,
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0132056909
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 118081 Định dạng: PDF
Games & activities for primary modern foreign languages
Tác giả: Drinkwater Nicola,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York : Pearson Longman , 2008
Ký hiệu phân loại: 372.65
ISBN: 1405873922
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 31323 Định dạng: PDF
Cambridge English Advanced : Practice tests plus with key
Tác giả: Nick Kenny,
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Longman , 2010
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9781405881197
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
How the world works : a brief survey of international relations
Tác giả: Bova Russell,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Longman , 2012
Ký hiệu phân loại: 327
ISBN: 0205082408
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106377 Định dạng: PDF
An introduction to international relations theory : perspectives and themes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York : Pearson Longman , 2010
Ký hiệu phân loại: 327
ISBN: 1408204886
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 106881 Định dạng: PDF
The Little, Brown handbook
Tác giả: Fowler H Ramsey,
Thông tin xuất bản: New York : Pearson Longman , 2007
Ký hiệu phân loại: 808
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 119514 Định dạng: PDF
English for banking and finance. Vol.1
Tác giả: Richey Rosemary,
Thông tin xuất bản: England : Pearson Longman , 2011
Ký hiệu phân loại: 428.24024332
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 121520 Định dạng: PDF
History and cultural theory
Tác giả: Gunn Simon,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York : Pearson Longman , 2006
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780582784086
Bộ sưu tập: Tham khảo
ID: 153525 Định dạng: PDF
Language in literature : style and foregrounding
Tác giả: Leech Geoffrey N,
Thông tin xuất bản: Harlow England New York : Pearson Longman , 2008
Ký hiệu phân loại: 808.042
ISBN: 9780582051096
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 154041 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục