Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 77 kết quả (0.4999978 giây)
Studying rhythm
Ký hiệu phân loại: 781.224071
ISBN: 0130406023
ID: 154089 Định dạng: PDF
Financial & managerial accounting
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0132497921
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66225 Định dạng: PDF
Reinforced concrete : mechanics and design
Tác giả: Wight James K,
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN: 0132176521
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68850 Định dạng: PDF
Financial accouting
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 0130082171
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing : an introduction
Tác giả: Armstrong Gary,
Ký hiệu phân loại: 658.800
ISBN: 0131865919 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Principles of marketing
Tác giả: Kotler Philip,
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Prentice Hall , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 0132167123
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73453 Định dạng: PDF
Financial & managerial accounting
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0132497921
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Accounting information systems
Tác giả: Romney Marshall B,
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 0131475916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Structured computer organization
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0131485210
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75174 Định dạng: PDF
Principles of chemistry : a molecular approach
Tác giả: Tro Nivaldo J,
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0321560043
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 67043 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục