Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 53 kết quả (0.0200453 giây)
Error control coding : fundamentals and applications
Tác giả: Shu Lin
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.72
 
Computer networking
Tác giả: Stanford H Rowe
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.6
 
Introductory circuit analysis
Tác giả: Robert L Boylestad
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.319
 
Introduction to JAVA programming : comprehensive version
Tác giả: Y. Daniel Liang
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.13
 
Electronics : a systems approach
Tác giả: Neil Storey
Harlow England New York: PearsonPrentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.381
 
Concepts of genetics
Tác giả: William S Klug
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 576.5
 
Electronic devices
Tác giả: Thomas L Floyd
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.3815
 
Modern operating systems
Tác giả: Andrew S Tanenbaum
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.4
 
Operating systems : internals and design principles
Tác giả: William Stallings
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.43
 
Logic and computer design fundamentals
Tác giả: M. Morris Mano
Upper Saddle River NJ: PearsonPrentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.395
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục