Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.4199901 giây)
Is that what you mean, too? 2 : 50 everyday idioms and how to use them
Tác giả: Hancock Paul,
Thông tin xuất bản: London : Penguin English , 1992
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0140813381
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48393 Định dạng: PDF
Test your pronunciation
Thông tin xuất bản: Harlow : Penguin English , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 058246904X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48320 Định dạng: PDF
Test your reading
Tác giả: Dean Michael,
Thông tin xuất bản: Harlow : Penguin English , 2002
Ký hiệu phân loại: 428.24076
ISBN: 0582469058
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 48435 Định dạng: PDF
The story of English
Tác giả: McCrum Robert,
Ký hiệu phân loại: 420
ISBN: 0140094350
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Horselords
Tác giả: Cook David,
Thông tin xuất bản: Lake Geneva WI : Penguin , 1990
Ký hiệu phân loại: 823.914
ISBN: 0880389044
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 87362 Định dạng: PDF
The Oresteia
Tác giả: Aeschylus,
Thông tin xuất bản: Harmondsworth : Penguin , 1979
Ký hiệu phân loại: 882.01
ISBN: 0140443339
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86297 Định dạng: PDF
The Penguin dictionary of American English usage and style : a readable reference book, illuminating thousands of traps that snare writers and speakers [electronic resource]
Tác giả: Lovinger Paul W,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Reference , 2000
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0786528869
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 90630 Định dạng: PDF
The narrow road to the Deep North, and other travel sketches
Tác giả: Matsuo Bashō,
Thông tin xuất bản: Harmondsworth : Penguin , 1966
Ký hiệu phân loại: 895.6132
ISBN: 0140441859
Bộ sưu tập: Văn học
Test your prepositions
Tác giả: WatcynJones Peter,
Thông tin xuất bản: London : Penguin Books , 1990
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0140809899
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45533 Định dạng: PDF
Test your vocabulary
Tác giả: WatcynJones Peter,
Thông tin xuất bản: London : Penguin Books , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.1
ISBN: 0140816143
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 45534 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục