Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.9374651 giây)
The Geographer's Library [electronic resource]
Tác giả: Fasman Jon,
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0786568380
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 90643 Định dạng: PDF
Top secret recipes step-by-step : Secret Formulas with Photos for Duplicating Your Favorite Famous Foods at Home
Tác giả: Wilbur Todd,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Publishing Group , 2015
Ký hiệu phân loại: 641.5973
ISBN: 9780698407442
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 111361 Định dạng: PDF
Freddy and Fredericka [electronic resource]
Tác giả: Helprin Mark,
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0786568410
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 90644 Định dạng: PDF
How to Speak Machine : Computational thinking for the rest of us
Tác giả: Maeda John,
Thông tin xuất bản: New York : Penguin Publishing group , 2019
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9780399564437
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 140894 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục