Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.3800368 giây)
RNA
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London : Pergamon , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.88
ISBN: 0080434088
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27678 Định dạng: PDF
Biology at the single molecule level
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam London : Pergamon , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.8
ISBN: 0080440312
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39944 Định dạng: PDF
Advanced gas turbine cycles
Tác giả: Horlock J H,
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.433
ISBN: 0080442730
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43304 Định dạng: PDF
Failure analysis case studies II : a sourcebook of case studies selected from the pages of Engineering failure analysis ...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York : Pergamon , 2001
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 0080439594
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43305 Định dạng: PDF
Carbon nanotubes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford Tarrytown NY : Pergamon , 1996
Ký hiệu phân loại: 620.193
ISBN: 0080426824
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43311 Định dạng: PDF
Extractive metallurgy of copper [electronic resource].
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon , 2002
Ký hiệu phân loại: 669.3
ISBN: 0080440290
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43445 Định dạng: PDF
Carbon materials for advanced technologies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Oxford : Pergamon , 1999
Ký hiệu phân loại: 620.193
ISBN: 0080426832
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43823 Định dạng: PDF
Transport phenomena in porus media II [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam New York : Pergamon , 2002
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0080439659
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73713 Định dạng: PDF
Compact heat exchangers : selection, design, and operation
Thông tin xuất bản: Amsterdam London : Pergamon , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.4025
ISBN: 9783318026030
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 88260 Định dạng: PDF
Principles of fermentation technology
Tác giả: Stanbury Peter F,
Thông tin xuất bản: Oxford : Pergamon , 1995
Ký hiệu phân loại: 664.024
ISBN: 0080361315
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 92847 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục