Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 124 kết quả (0.7100586 giây)
El lenguaje jurídico y administrativo en el ámbito de la extranjería : estudio multilingüe e implicaciones culturale...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bern Switzerland New York : Peter Lang AG , 2016
Ký hiệu phân loại: 342.06014
ISBN: 9783034320863
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 154047 Định dạng: PDF
Agency Theory: Methodology, Analysis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2005
Ký hiệu phân loại: 346.0201
ISBN: 9783631754009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Gottingen : Peter Lang AG , 2010
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Austrian Business Cycle in the European Context
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2008
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 9783631754580
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Between Creed, Rhetoric Façade, and Disregard
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 9783653014648
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Big Data in Organizations and the Role of Human Resource Management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Peter Lang AG , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 9783631719039
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Borderland Studies Meets Child Studies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2017
Ký hiệu phân loại: 305.230940904
ISBN: 9783653070804
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
China in Transition
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt Am Main : Peter Lang AG , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9783653016765
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
China – The New Developmental State?
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2009
Ký hiệu phân loại: 338.951
ISBN: 9783631753996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Climate Change as a Threat to Peace
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2014
Ký hiệu phân loại: 363.73874
ISBN: 9783653052053
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục