Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 88 kết quả (0.0312157 giây)
Chiêu pháp và sát pháp trong nghệ thuật tượng kỳ hiện đại thuật dụng quân
Tác giả: Đông A Sáng
TPHCM: Phương Đông, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 794.18
 
Văn hóa và ngôn ngữ phương đông
Tác giả: Mai Ngọc Chừ
TPHCM: Phương Đông, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.095
 
Giáo trình kế toán mỹ = Financial accounting
Tác giả: 
TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 657
 
Bài tập và bài giải kế toán tài chính
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 657.48
 
Bài tập nguyên lý kế toán
Tác giả: Võ Văn Nhị
TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 2
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.0285
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3
Tác giả: 
TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.0285
 
Kiểm soát nội bộ
Tác giả: 
TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.458
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 1
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 657.0285
 
Giáo trình Quản trị học
Tác giả: Phan Thị Minh Châu
TPHCM: Phương Đông, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 658
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục