Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 29 kết quả (0.6699916 giây)
Suppositories
Tác giả: Allen Loyd V,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 615.62 22
ISBN: 0853696462
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Pathology and therapeutics for pharmacists : a basis for clinical pharmacy practice
Tác giả: Greene Russell J,
Thông tin xuất bản: London Chicago : Pharmaceutical Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 9780853696902
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 31342 Định dạng: PDF
Herbal medicines
Tác giả: Barnes Joanne,
Ký hiệu phân loại: 615.321
ISBN: 9780853696230
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 34631 Định dạng: PDF
Pharmaceutical compounding and dispensing.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 615.4
ISBN: 0853699127
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66246 Định dạng: PDF
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: MoffatAnthony C,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN: 9780853697114
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 91769 Định dạng: CHM
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: MoffatAnthony C,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 615.1901
ISBN: 0853694737
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 91771 Định dạng: PDF
Martindale : the complete drug reference
Tác giả: SweetmanSean C,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 615.11
ISBN: 9780853698401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 91792 Định dạng: PDF
Financial Analysis in Pharmacy Practice elektronisk ressurs
Tác giả: Herist Keith N,
Thông tin xuất bản: London and Chicago : Pharmaceutical Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 362.17820681
ISBN: 9780857110404
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 97032 Định dạng: PDF
Dale and Appelbe's pharmacy and medicines law.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 344.410416
ISBN: 9780853699897
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103547 Định dạng: PDF
Pharmacy and the US health care system
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 362.17820973
ISBN: 0857110225
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 103548 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục