Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.2968795 giây)
Pharmaceutical marketing : principles, environment, and practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Pharmaceutical Products Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 615.10688
ISBN: 078901582X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 111864 Định dạng: PDF
The handbook of clinically tested herbal remedies
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615
ISBN: 0789010682
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 95585 Định dạng: PDF
Rules and guidance for pharmaceutical manufactures and distributors 2007
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Pharmaceutical Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 344.4104233
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 122621 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục