Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 123 kết quả (0.1562121 giây)
Practices of an Agile Developer
Tác giả: Hunt Andy,
Thông tin xuất bản: kd : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 097451408X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12293 Định dạng: PDF
Programming erlang : software for a concurrent world
Tác giả: Armstrong Joe,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 193435600X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15482 Định dạng: PDF
Pragmatic Unit Testing in C# with NUnit, Second Edition
Tác giả: Hunt Andy,
Thông tin xuất bản: USA : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0977616673
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15606 Định dạng: PDF
From Java to Ruby : Things Every Manager Should Know
Tác giả: Tate Bruce,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0976694093
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17126 Định dạng: PDF
Interface Oriented Design : With Patterns
Tác giả: Pugh Ken,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.428
ISBN: 0976694050
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17127 Định dạng: PDF
Everyday Scripting with Ruby : For Teams, Testers, and You: For Teams, Testers and You
Tác giả: Marick Brian,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0977616614
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17957 Định dạng: PDF
Programming Scala
Tác giả: SubramaniamVenkat,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 193435631X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21223 Định dạng: PDF
The definitive ANTLR reference : building domain-specific languages
Tác giả: Parr Terence,
Thông tin xuất bản: Raleigh : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0978739248
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25913 Định dạng: PDF
Agile coaching
Tác giả: Davies Rachel,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : The pragmatic bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 1934356433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 29514 Định dạng: PDF
Agile web development with rails
Tác giả: Thomas David,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0977616630
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35488 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục