Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.2343431 giây)
Rails recipes
Tác giả: Fowler Chad,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0977616606
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 35489 Định dạng: PDF
The passionate programmer : creating a remarkable career in software development
Tác giả: Fowler Chad,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : The Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.1023
ISBN: 1934356344
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39460 Định dạng: PDF
Rails recipes
Tác giả: Fowler Chad,
Thông tin xuất bản: Dallas Texas : Pragmatic Bookshelf , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 9781934356777
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104230 Định dạng: PDF
My job went to India : and all I got was this lousy book
Tác giả: Fowler Chad,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.109
ISBN: 0976694018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136796 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục