Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2342909 giây)
Everyday Scripting with Ruby : For Teams, Testers, and You: For Teams, Testers and You
Tác giả: Marick Brian,
Thông tin xuất bản: : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0977616614
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17957 Định dạng: PDF
Programming Cocoa with Ruby : create compelling Mac Apps using RubyCocoa
Tác giả: Marick Brian,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 1934356190
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 137493 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục