Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 123 kết quả (0.4600072 giây)
Rails for PHP developers
Tác giả: DeVries Derek,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1934356042
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66255 Định dạng: PDF
Debug it! : find, repair, and prevent bugs in your code
Tác giả: Butcher Paul,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 193435628X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71437 Định dạng: PDF
Agile retrospectives : making good teams great
Tác giả: Derby Esther,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0977616649
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65101 Định dạng: PDF
Practical programming : an introduction to computer science using Python
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1934356271
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80652 Định dạng: PDF
Code in the cloud : programming Google App Engine
Tác giả: ChuCarroll Mark C,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1934356638
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65769 Định dạng: PDF
iOS recipes : tips and tricks for awesome iPhone and iPad apps
Tác giả: Drance Matt,
Thông tin xuất bản: Dallas TX : Pragmatic Bookshelf , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.258
ISBN: 9781934356746
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76591 Định dạng: PDF
Rails for .NET Developers
Tác giả: Cohen Jeff,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 1934356204
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 81071 Định dạng: PDF
Deploying Rails applications : a step-by-step guide
Tác giả: Zygmuntowicz Ezra,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0978739205
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65708 Định dạng: PDF
Programming Ruby : the pragmatic programmers' guide
Tác giả: Thomas David,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0974514055
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70341 Định dạng: PDF
Pragmatic version control using Subversion
Tác giả: Mason Mike,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0974514063
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70382 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục