Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 117 kết quả (0.3099965 giây)
PHP 5 power programming
Tác giả: Gutmans Andi,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 013147149X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8880 Định dạng: CHM
DB2 ® SQL PL, Second Edition : Deployment and Advanced Configuration Essential Guide for DB2 ® UDB on Linux., UNIX™, Win...
Tác giả: Janmohamed Zamil,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 0131477005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8881 Định dạng: CHM
Apache Jakarta Commons : Reusable Java™ Components
Tác giả: Iverson Will,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0131478303
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8882 Định dạng: CHM
ActionScript 2.0 garage
Tác giả: Livingston Dan,
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0131484753
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8884 Định dạng: CHM
Applying UML and patterns : an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development
Tác giả: Larman Craig,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0131489062
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8885 Định dạng: CHM
DB2 for x/OS version 8 DBA certification guide
Tác giả: Lawson Susan,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0131491202
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8886 Định dạng: CHM
PHP-Nuke Garage
Tác giả: Jones Don,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0131855166
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8888 Định dạng: CHM
IBM WebSphere® Application Server for Distributed Platforms and z/OS® : An Administrator's Guide
Tác giả: Black Ann,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.2765
ISBN: 0131855875
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8889 Định dạng: CHM
An introduction to IMS : your complete guide to IBM's information management system
Tác giả: Meltz Dean,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0131856715
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8891 Định dạng: CHM
Understanding DB2 : learning visually with examples
Tác giả: Chong Raul F,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0131859161
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8892 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục