Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 645 kết quả (0.3000421 giây)
Fundamentals of English Grammar
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1992
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0133382788
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Basic writing
Tác giả: Resd Joy M,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0133536572
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
International hotel English
Tác giả: Adamson Donald,
Thông tin xuất bản: London : Prentice Hall , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
ISBN: 0134730429
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Essential Idioms in English
Tác giả: Robert J Dixon,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0135820251
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Survival English : T2 :English Through Conversations
Tác giả: Mosteller Lee,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1994
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0130166502
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Survival English : T3 : English Through Coversations
Tác giả: Tller Lee Mos,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1995
Ký hiệu phân loại: 428.34
ISBN: 0138781663
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 36 Định dạng: RAR
The language of accounting in English : English for careeers
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1977
Ký hiệu phân loại: 428.024657
ISBN: 013523226 0
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The USA Customs and Institutiona : a survey of American culture and traditions : an advanced reader for ESL and EFL stud...
Tác giả: Ethel Tiersky,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1990
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 0139463852
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
The language of computer programming in English : English for careers
Tác giả: John CKeegel,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1976
Ký hiệu phân loại: 428.024 004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Tourism
Tác giả: McBurney Neil,
Thông tin xuất bản: NY : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.64
ISBN: 0131863703
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục