Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.3799674 giây)
Visions of heaven : the dome in European architecture
Tác giả: Stephenson David,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 779
ISBN: 1568985495
ID: 96113 Định dạng: PDF
Ken Smith Landscape Architect : urban projects
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 712
ISBN: 156898510X
ID: 48446 Định dạng: PDF
Liquid stone : new architecture in concrete
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 721
ISBN: 1568985703
ID: 99128 Định dạng: PDF
The ocean at home : an illustrated history of the aquarium
Tác giả: Brunner Bernd,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 639.34
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 115082 Định dạng: PDF
Designing for social change : strategies for community-based graphic design
Tác giả: Shea Andrew,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 741.6
ISBN: 1616890479
ID: 137162 Định dạng: PDF
Psychobook : games, tests, questionnaires, histories
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 150.287
ISBN: 161689492X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138636 Định dạng: PDF
Create your own online store in a weekend
Tác giả: Moore Alannah,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1616892366
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146017 Định dạng: PDF
Karlssonwilker inc's tellmewhy : the first 24 months of a New York design company
Tác giả: Jacobson Clare,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 741.60922
ISBN: 1568984162
ID: 154262 Định dạng: PDF
100% evil
Tác giả: Blechman Nicholas,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 743.9917
ISBN: 1568985266
ID: 154263 Định dạng: PDF
Design studies : theory and research in graphic design
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Princeton Architectural Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 741.6072
ISBN: 156898586X
ID: 156267 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục