Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 204 kết quả (0.4299543 giây)
Congress, the press, and political accountability
Tác giả: Arnold R Douglas,
Ký hiệu phân loại: 070.449320973
ISBN: 0691117101
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 135984 Định dạng: PDF
The Princeton companion to applied mathematics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 9780691150390
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106573 Định dạng: PDF
The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle
Tác giả: Peter Baldwin,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 2016
Ký hiệu phân loại: 346.40482
ISBN: 9780691169095
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Radically Elementary Probability Theory
Tác giả: Edward Nelson,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 1987
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21063 Định dạng: PDF
Harmonic Analysis
Tác giả: Stein Elias M,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 515.785
ISBN: 0691032165
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21104 Định dạng: PDF
Gravitation,
Tác giả: Misner Charles W,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 531.14
ISBN: 9780716703341
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25458 Định dạng: PDF
The calculus gallery : masterpieces from Newton to Lebesgue
Tác giả: Dunham William,
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0691095655
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27650 Định dạng: PDF
Modeling with data : tools and techniques for scientific computing
Tác giả: Klemens Ben,
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 069113314X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28087 Định dạng: PDF
A diary of darkness : the wartime diary of Kiyosawa Kiyoshi
Tác giả: Kiyosawa Kiyoshi,
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 940.548252
ISBN: 069100143X (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Why adjudicate? : enforcing trade rules in the WTO
Tác giả: Davis Christina L,
Ký hiệu phân loại: 382.92
ISBN: 0691152756 (hardcover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục