Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 289 kết quả (0.8099858 giây)
Congress, the press, and political accountability
Tác giả: Arnold R Douglas,
Ký hiệu phân loại: 070.449320973
ISBN: 0691117101
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 135984 Định dạng: PDF
Essays on the great depression
Tác giả: Bernanke Ben,
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0691016984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66950 Định dạng: PDF
Stanford University [electronic resource]
Tác giả: Joncas Richard,
Ký hiệu phân loại: 720
ISBN: 9781568986647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Zombie economics : how dead ideas still walk among us
Tác giả: Quiggin John,
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0691145822
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66808 Định dạng: PDF
A history of economic thought : the LSE lectures
Ký hiệu phân loại: 330.1
ISBN: 069101244X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66332 Định dạng: PDF
Socializing capital : the rise of the large industrial corporation in America
Tác giả: Roy William G,
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 338.6
ISBN: 0691043531
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 67059 Định dạng: PDF
Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9780691145891
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 53023 Định dạng: EPUB
The Economics of Enough: How to Run the Economy as if the Future Matters
Tác giả: Drake David,
Thông tin xuất bản: : Princeton University Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 9780691145181
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 53028 Định dạng: EPUB
City of capital : politics and markets in the English financial revolution
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 0691044554
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66943 Định dạng: PDF
The Princeton companion to applied mathematics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 9780691150390
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 106573 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục