Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.3999597 giây)
Developmental cognitive neuropsychology
Tác giả: Temple Christine,
Thông tin xuất bản: Hove East Sussex UK : Psychology Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 0863774008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94416 Định dạng: PDF
Principles of research in behavioral science
Tác giả: Whitley Bernard E,
Thông tin xuất bản: New York London : Psychology Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 150.72
ISBN: 0415879280
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137696 Định dạng: PDF
Cognitive psychology : a student's handbook
Tác giả: Eysenck Michael W,
Thông tin xuất bản: Hove Eng New York : Psychology Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9781841695396
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94653 Định dạng: PDF
Psychology and 'human nature'
Tác giả: Ashworth Peter D,
Thông tin xuất bản: London New York : Psychology Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0415212995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42821 Định dạng: PDF
Journeys in social psychology : looking back to inspire the future
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Psychology Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 301.092
ISBN: 0805861343
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43831 Định dạng: PDF
Working memory : loss and reconstruction
Thông tin xuất bản: Hove East Sussex : Psychology Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9781848722651
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138134 Định dạng: PDF
A cognitive neuropsychological approach to assessment and intervention in aphasia : a clinician's guide
Tác giả: Whitworth Anne,
Thông tin xuất bản: Hove England New York : Psychology Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 1841693456
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 105152 Định dạng: PDF
Delusion and self-deception : affective and motivational influences on belief formation
Tác giả: Bayne Tim,
Thông tin xuất bản: New York NY Hove : Psychology Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 1841694703
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138116 Định dạng: PDF
Memory in the real world
Tác giả: Cohen Gillian,
Thông tin xuất bản: Hove England New York : Psychology Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.12
ISBN: 9781841696409
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42093 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục