Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.7999953 giây)
Developmental cognitive neuropsychology
Tác giả: Temple Christine,
Thông tin xuất bản: Hove East Sussex UK : Psychology Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 616.85
ISBN: 0863774008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94416 Định dạng: PDF
Cognitive psychology : a student's handbook
Tác giả: Eysenck Michael W,
Thông tin xuất bản: Hove Eng New York : Psychology Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 9781841695396
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 94653 Định dạng: PDF
Journeys in social psychology : looking back to inspire the future
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Psychology Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 301.092
ISBN: 0805861343
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 43831 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục