Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 449 kết quả (0.3699689 giây)
The Anthology of Babel
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Punctum Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 809
ISBN: 1950192482
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Steal This Classroom Teaching and Learning Unbound
Tác giả: Cohen Jody,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara : Punctum Books , 2019
Ký hiệu phân loại: 371.1024
ISBN: 9781950192373
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Itinerant Philosophy: On Alphonso Lingis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Brooklyn NY : Punctum Books , 2014
Ký hiệu phân loại: 191
ISBN: 9780692253397
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Manga Perfeita
Tác giả: Manning Erin,
Thông tin xuất bản: : Punctum Books , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 1950192598
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Matches : A Light Book
Tác giả: Chrostowska S D,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2019
Ký hiệu phân loại: 828
ISBN: 9781950192212
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Urban Re-Industrialization
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2017
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9781947447028
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Creep: A Life, A Theory, An Apology
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2017
Ký hiệu phân loại: 306.766092
ISBN: 9781947447103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Hegemony of Psychopathy
Tác giả: Brons Lajos,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781947447165
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rhetorical Agency: Mind, Meshwork, Materiality, Mobility
Tác giả: Belikian Les,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781947447240
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Retro-Futurism of Cuteness
Tác giả: Boyle Jen,
Thông tin xuất bản: Santa Barbara CA : Punctum Books , 2017
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781947447288
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục