Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1143 kết quả (0.8437506 giây)
The Muslim world after 9/11
Tác giả: Rabasa Angel,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : The RAND Corporation , 2004
Ký hiệu phân loại: 372.73
ISBN: 0833035347
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16554 Định dạng: PDF
Aptitude for destruction [electronic resource]
Tác giả: Jackson Brian A,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2005
Ký hiệu phân loại: 303.625
ISBN: 0415029600
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25577 Định dạng: PDF
The 21st Century at Work: Forces Shaping the Future Workforce and Workplace in the United States
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2004
Ký hiệu phân loại: 305.5620112973
ISBN: 9780833036186
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The 2008 Battle of Sadr City
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: SANTA MONICA CA : RAND Corporation , 2013
Ký hiệu phân loại: 956.704434
ISBN: 9780833080318
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The 2008 Battle of Sadr City
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2011
Ký hiệu phân loại: 956.704434
ISBN: 9780833058140
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Access to Behavioral Health Care for Geographically Remote Service Members and Dependents in the U.S
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2014
Ký hiệu phân loại: 355.345
ISBN: 9780833087324
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Access to Dental Providers in Pennsylvania
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2016
Ký hiệu phân loại: 362.1976009748
ISBN: 9780833093967
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Absorbing and Developing Qualified Fighter Pilots
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2007
Ký hiệu phân loại: 358.433071
ISBN: 9780833044457
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Strategic choices in science and technology : Korea in the era of a rising China
Tác giả: Song Somi,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.476095195
ISBN: 0833037463 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Accountability for After-School Care
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2001
Ký hiệu phân loại: 362.7120973
ISBN: 9780833033826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục