Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 276 kết quả
Dune [electronic resource], House Corrino
Tác giả: Brian Herbert, Kevin J Anderson, Frank Herbert
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Dune [electronic resource], House Atreides
Tác giả: Brian Herbert, Kevin J Anderson, Frank Herbert
Xuất bản: Sl: Random House Publishing Group, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
My movie business : a memoir [downloadable e-book]
Tác giả: John Irving
Xuất bản: New York: Random House, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Spousonomics : using economics to master love, marriage and dirty dishes
Tác giả: Paula Szuchman, Jenny Anderson
Xuất bản: New York: Random House, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.7
 
The Warmth of Other Suns: The Epic Story of America's Great Migration
Tác giả: Dan Brown, Dan Brown cm
Xuất bản: : Random House, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  304.80973
 
Florence of Arabia
Tác giả: Unknown Author, Unknown Author cm
Xuất bản: : Random House, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Wilt Alternative
Tác giả: Jeffrey Lord, Jeffrey Lord cm
Xuất bản: : Random House, 1979
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Grantchester Grind
Tác giả: Tony Hillerman, Tony Hillerman cm
Xuất bản: : Random House, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Wilt in Nowhere
Tác giả: John Jackson Miller, John Jackson Miller cm
Xuất bản: : Random House, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption
Tác giả: Andrew H Vachss, Andrew H Vachss cm
Xuất bản: : Random House, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (epub)
ddc:  940.547252092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục