Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.749955 giây)
Basic chess endings
Tác giả: Fine Reuben,
Thông tin xuất bản: New York : Random House Puzzles Games , c2003
Ký hiệu phân loại: 794.124
ISBN: 0812934938
The art of positional play
Tác giả: Reshevsky Samuel,
Thông tin xuất bản: New York : Random House Puzzles Games , 2002
Ký hiệu phân loại: 794.1
ISBN: 081293475X
ID: 95528 Định dạng: PDF
The chess advantage in black and white :opening moves of the grandmasters
Tác giả: Kaufman Larry,
Thông tin xuất bản: New York NY : Random House Puzzles Games , 2004
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0812935713 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
The chess kid's book of tactics
Tác giả: MacEnulty David,
Thông tin xuất bản: New York : Random House Puzzles Games , c2003
Ký hiệu phân loại: 794.12
ISBN: 0812935098 (pbk.)
Chess tactics for champions : a step-by step guide to using tactics and combinations
Tác giả: Polgar Zsuzsa,
Thông tin xuất bản: New York : Random House Puzzles Games , 2006
Ký hiệu phân loại: 794.12
ISBN: 0415235782
ID: 45561 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục